Wie een Big Brother Award wint, verdient ook een kans om uitleg te geven, vinden wij. Sommige winnaars zijn zo dapper om de Award persoonlijk in ontvangst te nemen, anderen houden het op een schriftelijke reactie. Benieuwd hoe de grootste privacyschenders reageren?

Reactie Trans Link Systems
De welverdiende complimenten gingen naar Trans Link Systems. Directeur Gerben Nelemans kwam zelf naar Amsterdam om twee Award-beeldjes mee naar huis te nemen, zowel in de categorie Bedrijven als de Publieksprijs. Bekijk zijn reactie in de video vanaf minuut 89:30.

Reactie minister Opstelten
Ook minister Opstelten was een dubbele winnaar, zowel in de categorie Voorstellen als in de categorie Personen. In zijn reactie gaat hij alleen in op de reden voor de laatste prijs, vanwege het voorstel om ook alle gescande, onverdachte kentekens vier weken te bewaren:

“Uiteraard heb ik aandacht voor privacy. Daarom heb ik in het wetsvoorstel opgenomen dat de toegang tot de opgeslagen gegevens beperkt is. Het gaat om die gevallen waarin de gegevens nodig zijn voor de opsporing van strafbare feiten of de aanhouding van voortvluchtige verdachten of veroordeelden. Hiermee wordt het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer gerespecteerd.

De politie heeft dus alleen toegang tot de gegevens in zwaarwegende gevallen. Bovendien kan niet elke agent kan bij de opgeslagen informatie. Je moet daarvoor speciaal toestemming hebben.

Verder wordt de naam van de kentekenhouder niet opgeslagen. Die wordt pas bekend wanneer relevante kentekengegevens zijn gevonden en navraag wordt gedaan bij het kentekenregister omdat informatie over een voertuig een rol speelt in een opsporingsonderzoek.

Alle gegevens worden na vier weken vernietigd.”

Reactie ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lazen we een reactie voor de huisbezoeken door pandbrigades en zelfs het lanceren van een wetsvoorstel waarbij alle uitkeringsgerechtigden worden verplicht huiscontroles te ondergaan, ook zonder concrete verdenking van fraude.

“Kanttekeningen bij toekenning “Big Brother Award”

De organisatie Bits of Freedom heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de “Big Brother Award” toegekend vanwege een wetsvoorstel waarin onder andere voor de bijstand huisbezoeken worden geregeld. Het gaat om een wetsvoorstel dat nog door toenmalig staatssecretaris Klijnsma op verzoek van de vier grote steden is ingediend. Dit voorstel maakt het mogelijk om middels een huisbezoek de rechtmatigheid van uitkeringen te kunnen vaststellen. Wanneer de verstrekte gegevens onvoldoende zekerheid bieden. Hiervoor hoeft geen concrete aanwijzing van uitkeringsfraude aanwezig te zijn.

Het rapport van Bits of Freedom  bevat enkele onjuistheden. Zo vindt een huisbezoek altijd plaats in aanwezigheid van de betrokkenen. Ook zijn er duidelijke criteria voor een huisbezoek. Een uitkeringsgerechtigde kan het bezoek van een controleur weigeren. Dit heeft echter wel consequenties voor de uitkering wanneer er geen bewijsstukken zijn.

De huidige staatssecretaris Paul de Krom stuurt het aangepaste wetsvoorstel binnenkort voor behandeling naar de Tweede Kamer. “Het voorstel is proportioneel. Wie met een huisbezoek wordt geconfronteerd kan zelf de afweging maken tussen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het aantonen van je situatie,” stelt De Krom. “Voor het behoud van draagvlak voor onze sociale zekerheid is het van belang dat uitkeringen alleen worden verstrekt aan wie daar ook echt recht op heeft. Dit voorstel helpt misbruik op te sporen en te bestraffen”, stelt de staatssecretaris.”

Foto van Hanneke Wetzer, onder Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 creative commons licentie

Reacties zijn gesloten.

English?

Download de BBA2010 Poster

De Big Brother Awards poster (pdf)

Download de BBA2010 desktop

BBA2010 Desktop download 16:10 - 1920 x 1200 BBA2010 Desktop download 4:3 - 1600 x 1200